Poslání firmy

Poslání firmy je nabídnout zákazníkům takové služby, jenž budou odpovídat i těm nejnáročnějším požadavkům na kvalitu a pečlivost. Firma používá pouze spolehlivou a odpovídající techniku, díky které dokončí svou práci vždy včas a k plné spokojenosti. Taktéž vlastní servisní dílnu a zaměstnává zkušené, kvalifikované a spolehlivé pracovníky.

Prosazuje rychlost a pružnost s uplatňováním progresivních technologií, kde solidnost a kultura podnikání jsou samozřejmostí. Důležitým posláním firmy je zajistit, aby její zaměstnanci svým úsilím, umem a zkušenostmi tento náročný proces dokonale zvládli a byli schopni vycházet vstříc představám svých zákazníků a odevzdávat jim dílo nejvyšší možné hodnoty.

 

Veškerá činnost firmy nese pečeť kvality, profesionality a komplexnosti. Pro zákazníky mají naše služby požadované právní a finanční garance včetně licencí, pojištění a zajištění odpovědnosti za škodu.

 

Firma MIRPAL s.r.o. je pro zákazníky světlem, které přitahuje a dává jistotu.

Firma MIRPAL s.r.o. zde byla, je a vždy bude pro zákazníka.