Ankrování (sklešťování) budov

Provádíme ankrování (sklešťování) budov

Statické zpevňování základů, stěn budov (Ankrování)
Sklešťování budov po důlních a jiných škodách.